Tapa cada castellanisme amb el mot correcte.


bussó
cumpleanys
grifo
passillo
pessadilla
aixeta
aniversari
corredor
bústia
malson
Molt bé!