La mateixa paraula que veieu representada en aquest dibuix, i que en la nostra llengua s'anomena "roda", està escrita en llatí vulgar i en cinc llengües romàniques diferents.

Punxa i arrossega cada paraula a la casella que li corresponga.

Llatí vulgar
Castellà
Portugués
Francés
Italià
Romanés
rueda
roda
rode
roata
ruota
rota
Molt bé!