Es diu d’una situació increïble
Es diu de les coses sanes de les quals pots abusar
Es diu de les persones que tenen desitjos tan grans que se'ls arriben a creure
Es diu de la necessitat de demanar les coses
Es diu d’aquella persona que es fa de notar perquè actua contràriament al costum general
Uneix les cinc frases fetes que apareixen amb el seu significat.
Qui té fam, somia rotllos
Aigua i ballar, fins a fartar
Tu pixes i no fas clot
Qui treballa el dia de festa, trau el cul per la finestra
Qui no plora, no mama