Tapa cada castellanisme amb el mot correcte.


bussó
cumpleanys
grifo
passillo
pessadilla
bústia
malson
aniversari
corredor
aixeta
Molt bé!