Cal ser decidits i arriscats si es pretén assolir alguna finalitat
La terra, que ha passat set durant tot l’estiu, espera absorbir com una esponja tota la pluja que caiga
Esdevenir-li una gran sort, un bon èxit
Cal combatre els mals costums fins a esvair-los
Uneix els cinc refranys amb el seu significat i observa els arcaismes subratllats.
A mal costum, donar-li fum
Eixir a algú la Mare de Déu
Pluja de tardor, fa bona saó
El que no s’aventura, no té ventura