Busca en aquesta sopa de lletres cinc dialectalismes de la paraula que apareix dibuixada