Sabies què?

Per què hi ha cognoms valencians que acaben amb ch, com el d'Ausiàs March o el de Tirant lo Blanch, si nosaltres no fem servir aquesta combinació en la nostra llengua?

Reproduir vídeo en llengua de signes

En l'Edat Mitjana la combinació ch s’usava freqüentment en posició final de paraula, per exemple escrivien magnífich en compte de magnífic. Al segle XX però, es va fixar la nostra ortografia i, per aquest motiu, actualment la combinació ch sols es troba en posició final de certs cognoms i equival a la c de l’ús general.


T'ho contem!

Açò era i no era, fa molts anys, concretament a principi del segle XV, la Corona d’Aragó (les actuals comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya, València i Illes Balears) dominava la Mediterrània occidental.

La Corona d’Aragó era tan poderosa que durant aquest segle XV hi hagué fins i tot dos papes valencians (d’origen xativí), anomenats Calixt III i Alexandre VI, els quals foren els primers papes que parlaren la nostra llengua.

L’Administració amb què comptava la Corona d’Aragó, anomenada Cancelleria Reial, era tan poderosa també que:

D’una banda, va promoure la cultura, ja que s’encarregà de traduir textos llatins i grecs. Per exemple la traducció d’Andreu Febrer de La Commedia de Dant.

D’altra banda, va crear un model de prosa amb una retòrica acurada, que es va convertir en model de llengua escrita que va influir en els nostres escriptors medievals com ara Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Joan Roís de Corella, Isabel de Villena o Jaume Roig, entre molts altres.

No debades, el segle XV és considerat el segle d’or de les nostres lletres!

La ciutat de València es va convertir en el centre de la Corona d’Aragó i va viure una època d’esplendor cultural i comercial amb una burgesia pròspera i ambiciosa.

Per això, estem contant-vos la història de la nostra llengua al segle XV a la Llotja, símbol de la prosperitat de la ciutat que atreia els comerciants d’arreu el món).

Anteriorment, havia estat Barcelona el centre de la Corona d’Aragó però, va ser substituïda a causa de la guerra civil que va tindre lloc entre 1462 i 1472, que va fer que la ciutat de Barcelona entrara en una crisi econòmica i política.

Continuem amb la història, i tot no són bones notícies. Doncs resulta que malgrat ser un moment d’esplendor, aquest segle XV també va ser l’inici de la baixada de la producció literària en la nostra llengua. Una llàstima!

Però... per què? Perquè va morir el nostre rei Martí l’Humà, l’any 1410, sense descendència i s’acabà la nostra dinastia reial, la qual va ser substituïda per la dinastia castellana dels Trastàmara.

Aquest fet va suposar que el prestigi de la nostra llengua baixara, ja que el castellà començà a ser la llengua utilitzada pels monarques i, per propagació, de l’aristocràcia i l’alta burgesia.

Tornar

Personatges i fets

Tornar

Contes i romanços

Tornar

Construccions

Tornar

Joc lingüístic

Paraules patrimonials i cultismes

La majoria de les paraules de la nostra llengua provenen del llatí.

Es poden diferenciar dos grans grups de paraules (els doblets):

  • - Patrimonials: tenen el seu origen al llatí popular.

  • - Cultismes: són una adaptació culta del llatí.

Llir entre cards…

Sí, com deia Ausiàs March, eres genial! Perquè ja ho tens… unitat 3 completada! Mira quins quadres tenim ací… ens fem una foto de record?

Anar a la unitat 4