Sabies què?

Per què els nostres iaios fan servir paraules que per a nosaltres ja han passat de moda? Coneixeu refranys del tipus A Algemesí ni dona ni rossí? Sabeu que és un rossí?

Reproduir vídeo en llengua de signes

Perquè els refranys han anat passant de pares a fills, i encara que hi ha paraules que nosaltres ja no les fem servir, anomenades arcaismes, sí que les diguem als refranys. En aquest cas, l’arcaisme rossí sabem que fa referència a un cavall.


T'ho contem!

Açò era i no era, fa molts anys, al segle XIX, que va tindre lloc la Renaixença.

Què és això de la Renaixença? Va ser un moviment cultural, sobretot literari, que posà en marxa la burgesia a partir de la Revolució Industrial i la recuperació econòmica que hi va suposar.

Recordeu que al segle XVIII es va prohibir la nostra llengua en tots els àmbits formals. En aquest moment de la història comença la seua recuperació i la seua defensa. Gràcies a aquest moviment una part de la nostra literatura tornà a escriure’s en la nostra llengua.

I quant a política, durant aquest segle també hi hagué canvis importants. D’una banda, l’elaboració de la primera Constitució Espanyola l’any 1812, signada a Cadis.

D’altra, l’acabament de l’absolutisme de la monarquia amb Ferran VII d’Espanya.

Durant el segle XIX la nostra llengua es va anar incorporant a la premsa amb publicacions com La Donsaina (1844) o revistes com Un tros de paper (1865).

Els Jocs Florals, els certàmens poètics més importants de l’època, es van reinstaurar al segle XIX i van ser una peça clau per a la recuperació de la llengua en la literatura.

Tanmateix, al segle XIX els escriptors no tenien un model de llengua. Alguns escrivien una llengua més “acadèmica”, i altres una llengua més popular, anomenada en aquell moment “llengua que ara es parla”. Un dels defensors d’aquest segon model va ser el dramaturg Serafí Pitarra.

A més, es crearen institucions com ara la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona o Lo Rat Penat a València amb la intenció de construir una normativa unitària de la nostra llengua.

Afortunadament, a la segona meitat d’aquest segle començaren a “lligar caps”, és a dir, a trobar solucions, i es va iniciar un procés perquè la nostra llengua compartira una normativa. I qui ho va fer possible? El primer que va establir un model de llengua seriós va ser Pompeu Fabra l’any 1891 amb la publicació de la seua gramàtica.

Tornar

Personatges i fets

Tornar

Contes i romanços

Tornar

Construccions

Tornar

Joc lingüístic

Els arcaismes

Són paraules d’una llengua que han caigut en desús.

Els refranys

Són frases sentencioses d’ús comú que responen a la saviesa popular.

Per exemple per a explicar el refrany Vendre's l'ànima al dimoni fem servir un arcaisme: Claudicar dels propis principis per obtenir un benefici.

A tu lloar-te mon cant vol!

Sí, et cantem com Llorente perquè eres la nostra reina de la festa (o el nostre rei). Molt bon treball! Ja no ens queda res… però, ens fem una foto primer?

Anar a la unitat 7